Cykl Refleksji Gibb’s

8 grudnia 2021
 


Cykl Refleksji Gibb’s
Aktualności

Nasze doświadczenia ukształtowały nas takimi, jakimi jesteśmy teraz. By się dalej rozwijać jako osoba dorosła, nie wystarczy uczyć się. Trzeba także wyciągać wnioski i lekcje z doświadczeń jakie zgromadziliśmy w życiu. 

Zwykle tak robimy w sposób naturalny, nadajemy znaczenia wydarzeniom, interpretujemy. Wydarzenia pozytywne dla nas, są nagrodą i związane są z dopaminą, hormonem nagrody. 

Wydarzenia negatywne, przykre najczęściej „przeżywamy” w myślach. To oznaka, że uczymy się jak uniknąć na drugi raz przykrych doświadczeń. 

Jednak na tym etapie może wkraść się błąd „oprogramowania w naszej głowie”. Na tym etapie możemy wykształcić niekonstruktywny zestaw zachowań, które nie muszą się przyczyniać do naszego rozwoju. 

Na każdym doświadczeniem, które uznamy za znaczące w naszym życiu, warto się pochylić i podjąć refleksję.

Tu właśnie wkracza prosty 6 etapowy cykl refleksji zdefiniowany przez Gibb’s

cykl refleksji

Gibbs, G. (1998) Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Further Education Unit, Oxford Polytechnic 

Model ten jest zdefiniowany na bazie cyklu. Pierwsze 3 kroki koncentrują się na tym co się wydarzyło, podczas doświadczeń i zdarzeń, jakie zdecydowaliśmy się analizować.

Kolejne 3 kroki na tym co można ulepszyć na przyszłość, by być lepszym w tym, w czym chcemy być lepsi.

Możemy używać modelu zarówno, by doskonalić nasze miejsce pracy, ale także, by wspierać innych w ramach procesów coachingowych, treningowych, mentoringowych, zwłaszcza by doskonalić ich umiejętności w określonych obszarach. 

Przyjrzyjmy się tym poszczególnym krokom: 

1. Opis bieżącej sytuacji 

Celem tego etapu jest naszkicowanie wydarzenia, doświadczenia, jakbyśmy byli scenarzystami i posługiwali się językiem faktów, obserwacji. 

To nie jest jeszcze etap na wyciąganie wniosków. Ważne jest, by zobaczyć wydarzenie z perspektywy.

2. Uczucia

Na tym etapie przyglądamy się swoim emocjom, jakie się pojawiały przed, w trakcie i po zdarzeniu. Nie oceniajmy ich. Ważne, by je nazwać i przypomnieć sobie gdzie w naszym ciele je odczuwaliśmy, jakie reakcje wywoływały. 

3. Ewaluacja – ocena

Trzeci krok jest po to, by sobie odpowiedzieć, co poszło dobrze, a co nie. Ważne jest, by być maksymalnie szczerym względem siebie.

4. Analiza – wnioski

Przechodzimy do wychodzenia z przeszłości, do zastanowienia się co z tego zdarzenia wynosimy na przyszłość. Zaczynamy proces uczenia się, więc jest to najlepszy etap, by sięgnąć po inne narzędzia analizy, dokonanie badań, poszperanie w źródłach. 

Więc jeśli analizowanym doświadczeniem jest np. spotkanie handlowe, jakie nie poszło nam najlepiej, to właśnie na tym etapie warto wymodelować nowy scenariusz spotkania, poszukać innych technik sprzedażowych, poszukać innowacji.

5. Konkluzja – działania

Na bazie etapu analizy poprzedniego etapu i odpowiedzi sobie na pytania, jakie narzędzia i umiejętności mogłyby mi wtedy pomóc, przechodzimy do wyciągania wniosków na przyszłość. Co z tego, co znaleźliśmy, możemy zaimplementować. 

6. Plan działania

W ostatnim kroku kładziemy podwaliny pod nowe zdarzenie, przygotowujemy nowy plan działania, nowy scenariusz, w sytuacji jakby zdarzenie miało się powtórzyć. 

Narzędzie to jest łatwe do zrozumienia i użycia. Pozwala też na uczenie się z biegiem czasu. Z czasem umożliwia też na wypracowanie bardziej zrównoważonego i właściwego osądu sytuacji, w jakiej się znajdujemy. 

Narzędzie jednak nie jest idealne. Zaliczane jest do narzędzi reaktywnych a osoby, które nie są skłonne do refleksji, lub mają mocno zakorzenione mechanizmy obronne – mogą dokonywać powierzchownej refleksji. Wyzwaniem też może być rozmowa o emocjach. 

KAZMA

Chcesz się podzielić wrażeniami, potrzebujesz rozwinięcia jakiegoś wątku lub niezgadzasz się z czymś?

Skontaktuj się ze mną

Do poczytania

Cykl Refleksji Gibb’s
8 grudnia 2021, Aktualności

Cykl Refleksji Gibb’s

Jak dobrze uczyć się dzięki refleksji? – narzędzie porządkowania refleksji podczas coachingu, doradztwa, mentoringu

Zobacz wszystkie artykuły

    Newsletter