Badanie Reiss Motivation Profile

 


Badanie Reiss Motivation Profile

RMP mierzy kluczowe wartości/ motywatory, które decydują o tym jak postępujemy, co robimy.

RMP pozwala na znalezienie odpowiedzi na:

RMP w zastosowaniu indywidualnym:

 • Zwiększa świadomość pracownika i zrozumienie własnych wyborów
 • Pozwala ułożyć ścieżkę rozwoju zawodowego zgodnego z indywidualnymi potrzebami
 • Ułatwi wypracowywanie strategii radzenia sobie z sytuacjami naruszającymi wartości indywidualne
 • Pozwala pracować nad osiąganiem stanu satysfakcji i FLOW, które oznacza aktywizację pełni potencjału pracownika.

RMP w zastosowaniu zespołowym:

 • Pozwala zdiagnozować mocne i słabe strony zespołu,
 • Ułatwia integrację i wzajemne zrozumienie członków, 
 • Daje szansę na dobranie narzędzi motywacji dopasowanych do całego zespołu,
 • Wyjaśnia przyczyny napięć i konfliktów przez to pozwala na skuteczniejsze ich rozwiązywanie, 
 • Pozwala podnieść satysfakcję i synergię z pracy zespołowej.

Narzędzie kwestionariuszowe uznane za instrukcję obsługi człowieka: siebie, pracownika, partnera biznesowego, czyli pozwala zdiagnozować podświadome potrzeby/ motywatory, które wpływają na codzienne zachowania i decyzje podejmowane.  Umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjały, które wynikają z indywidualnego systemu wartości.

Bada natężenie kluczowych 16 potrzeb, które mają ogromny wpływ na nasze życie.

Opisuje indywidualność człowieka bez określania osobowości, bez kategoryzacji, bez oceniania.

Ta nowatorska metoda, kompleksowo obejmuje zagadnienie motywacji i spełnia wszystkie 5 kryteriów badań naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych: trafność, rzetelność, standaryzację, obiektywność i znormalizowanie. Jest mało wrażliwy na efekt „dostosowania społecznego”, czyli trudno osoba wypełniająca nie może wpływać na wyniki i udzielać pożądanych odpowiedzi.

Wyniki są wiarygodne  i względnie stałe w czasie. 

Kwestionariusz to narzędzie stosowane do:

Do poczytania

Cykl Refleksji Gibb’s
8 grudnia 2021, Aktualności

Cykl Refleksji Gibb’s

Jak dobrze uczyć się dzięki refleksji? – narzędzie porządkowania refleksji podczas coachingu, doradztwa, mentoringu

Zobacz wszystkie artykuły

  Newsletter