Extended DISC

 


Extended DISC

Jest to model opisujący podstawowe typy zachowań na podstawie typów psychologicznych Carla G. Junga oraz model Wiliama Moultona Marstona. Jest to narzędzie kwestionariuszowe, które pozwala zbadać predyspozycje do określonych stylów zachowań w danym środowisku pracy. Narzędzie jest co 2 lata walidowane na wielotysięcznej próbie statystycznej oraz zostało adoptowane do polskich warunków kulturowych. Współczynniki zgodności wewnętrznej alfą Cronbacha są powyżej 0,8. To powoduje wysoką trafność i stabilność wyników. 

Profil DISC jest przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reagowania jednostki na bodźce z otoczenia. To, co odróżnia Extended DISC od innych narzędzi tego typu na rynku badających, w jakim stopniu ktoś jest osobą Czerwoną, Niebieską, Żółtą czy Zieloną jest to, jak dalece na danym etapie życia prezentowane są zachowania naturalne a jak bardzo adaptowane. 

Analiza Indywidualna Extended DISC opisuje m.in.:

  • Naturalny styl zachowania i komunikacji
  • Sposób podejmowania decyzji
  • Mocne strony, to co motywuje, a co demotywuje daną osobę
  • Wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą
  • Pokazuje potencjał zawodowy w sferze zawodowej

Analiza Indywidualna także daje obraz:

  • Które zachowania są naturalne dla danej osoby i wynikają z jej predyspozycji i talentów
  • Które zachowania są adaptowane i wynikają z dostosowywania się do środowiska
  • Rozbieżność między tymi profilami może świadczyć o duży napięciu i wewnętrznych konfliktach, które to wpływają na niższą sastyfakcję z życia

Kwestionariusz to narzędzie stosowane do:

Do poczytania

Cykl Refleksji Gibb’s
8 grudnia 2021, Aktualności

Cykl Refleksji Gibb’s

Jak dobrze uczyć się dzięki refleksji? – narzędzie porządkowania refleksji podczas coachingu, doradztwa, mentoringu

Zobacz wszystkie artykuły

    Newsletter