Szkolenia

 


Szkolenia

Szkolenia szyte na miarę.

Szkolenia projektuje się na jednym z trzech poziomów potrzeb kompetencyjnych, w zależności od poziomu zaawansowania. 

Poziom wdrożeniowy

Poziom, na którym potrzeba jest wdrożenia zupełnie nowej wiedzy, nowych umiejętności. Zwykle jest to poziom rozpoczynania przygody edukacyjnej z jakimś zagadnieniem. 

Podczas wdrożenia ważny jest standaryzowany program szkoleniowy, który może być powtarzalny, walidowany oraz może podlegać certyfikacji. Tak by wszyscy kursanci niezależnie od edycji kursu, mieli szansę zapoznać się dokładnie z tymi samymi zagadnieniami. 

Poziom doskonalenia

Poziom, podczas którego pojawiają się luki kompetencyjne, które warto zapełnić. Luki kompetencyjne pojawiają się w wyniku przeróżnych czynników m.in.:

  • Nieefektywnego uczenia się na poziomie pierwszym 
  • Długiego czasu od momentu nauki do momentu wykorzystania efektów uczenia się w praktyce (taka amortyzacja kompetencji)
  • Zmian potrzeb organizacji, warunków pracy, które wymagają przemodelowania posiadanych już kompetencji
  • Barier wynikających z postaw, osobowości kursantów, które to utrudniają zakorzenienie się pewnych aspektów efektów uczenia się z pierwszego poziomu

Poziom doskonalenia to miejsce idealne dla szkoleń szytych na miarę, gdyż na tym poziomie by mówić o efektywnym szkoleniu kluczowy jest etap początkowy projektowania cyklu szkoleniowego, czyli pogłębione badanie potrzeb szkoleniowych. Jeśli szukacie na tym poziomie szkolenia to bezcelowe jest podejmowanie decyzji o szkoleniu na podstawie ramowego programu szkolenia. 

Projektowanie szkolenia to partnerstwo trenera ze sponsorem oraz uczestnikami. Projektowanie to obejmuje: napisanie scenariusza, efektów kształcenia, celów kształcenia wskaźników uczenia się, każdego pojawiającego się zagadnienia, dedykowanych ćwiczeń, wybrania odpowiedniej metodyki uczenia się dopasowanej do skali luki oraz zagadnienia, a następnie materiałów szkoleniowych i prezentacji, jeśli jest potrzeba. 

Poziom innowacji

Ja nazywam to poziomem karmienia umysłu nowymi treściami. Jest to patrzenie w przyszłość. Wprowadzanie zagadnień wnoszących nową wartość w życie i pracę kursantów.

Jakie szkolenia prowadzę?

Specjalizuję się w programach szkoleniowych na poziomie doskonalenia oraz poziomie innowacji Z tej przyczyny na ten stronie nie znajdziecie gotowych programów szkoleniowych. Każde jest dobierane do potrzeb konkretnych uczestników. 

Jakbym produkowała ubrania, to u mnie nie znajdziecie ubrań z sieciówki, które można przymierzać. U mnie znajdziecie ubrania dla siebie, dopasowane do sytuacji, do pory roku, do figury i do typu osobowości. 🙂 Ale krawcową nie jestem. Jeszcze 🙂 

W jakich obszarach tematycznych się specjalizuję?

  • Rozwijanie kompetencji osobistych, interpersonalnych
  • Doskonalenie kompetencji managerskich
  • Szkolenia dla zespołów HR w obszarze doskonalenia procesów HR Miękkiego
  • Warsztaty dla trenerów, doradców zawodowych/kariery i coachów z zakresu narzędzi, ćwiczeń, gier

Do poczytania

Cykl Refleksji Gibb’s
8 grudnia 2021, Aktualności

Cykl Refleksji Gibb’s

Jak dobrze uczyć się dzięki refleksji? – narzędzie porządkowania refleksji podczas coachingu, doradztwa, mentoringu

Zobacz wszystkie artykuły

    Newsletter